Bunnsedimenter (kornstørrelse), detaljert

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet bunnsedimenter (kornstørrelse), detaljert - M 1:25.000. Dataene viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnsedimentenes øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen).

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: Oktober 2016

Updated: 10/19/2016 9:20:45 AM

Accepted: 19/10/2016

No historical documents

No suggested documents