Bunnsedimenter (dannelse), regionalt

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Bunnsedimenter (dannelse), regionalt og viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen), klassifisert etter jordartstype.

Status: Superseded

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 1

Version name: Oktober 2016

Updated: 11/19/2019 10:08:37 AM Date accepted: 19/10/2016
Date superseded: 19/11/2019