Bunnsedimenter (dannelse), regionalt

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Bunnsedimenter (dannelse), regionalt og viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen), klassifisert etter jordartstype.

Innsender: Norges geologiske undersøkelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: Oktober 2016

Oppdatert: 19.10.2016 09:17:52

Godkjent: 19.10.2016

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter