Bunnsedimenter (dannelse), regionalt

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Bunnsedimenter (dannelse), regionalt og viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen), klassifisert etter jordartstype.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: Oktober 2016

Updated: 10/19/2016 9:17:52 AM

Accepted: 19/10/2016

No historical documents

No suggested documents