Bunnsedimenter (dannelse), oversikt

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Bunnsedimenter (dannelse), oversikt og viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del (øverste 0-3 m av sjøbunnen), klassifisert etter jordartstype.

Innsender: Norges geologiske undersøkelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 1

Oppdatert: 29.08.2017 14:08:30

Godkjent: 29.08.2017

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter