Bunnsedimenter (dannelse), oversikt

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Bunnsedimenter (dannelse), oversikt og viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del (øverste 0-3 m av sjøbunnen), klassifisert etter jordartstype.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 1

Updated: 8/29/2017 2:08:30 PM

Accepted: 29/08/2017

No historical documents

No suggested documents