Berggrunn N50

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Berggrunn N50. Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate. Datasettet består av polygoner/flater og grenser.

Status: Retired

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 1

Version name: Januar 2015

Updated: 10/19/2016 8:25:51 AM
Date retired: 19/10/2016