Berggrunn N50

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Berggrunn N50. Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate. Datasettet består av polygoner/flater og grenser.

Innsender: Norges geologiske undersøkelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: Oktober 2016

Oppdatert: 19.10.2016 08:25:38

Godkjent: 19.10.2016

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norges geologiske undersøkelse
Januar 2015
Utgått
Utkast

Ingen foreslåtte dokumenter