Berggrunn N250

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Berggrunn N250. Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate.

Innsender: Norges geologiske undersøkelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: oktober 2016

Oppdatert: 19.10.2016 08:20:42

Godkjent: 19.10.2016

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norges geologiske undersøkelse
januar 2015
Utgått
Utkast

Ingen foreslåtte dokumenter