Ankringsforhold

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Ankringsforhold. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde.

Innsender: Norges geologiske undersøkelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave:

Oppdatert: 30.08.2017 14:18:12

Godkjent: 30.08.2017

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter