Relativ bunnhardhet

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Relativ bunnhardhet. Datasettet viser reflektivitetstyrke fra sjøbunnen. Reflektivitetsstyrke sier noe om sjøbunnens akustiske respons, noe som kan gi indikasjoner om sjøbunnenes beskaffenhet.

Updated: 16.03.2021
Date accepted: 16/03/2021
Date superseded: 16/03/2021
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 1
Version name: mars 2021