Mulighet for marin leire

Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulik målestokk og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 3

Version name: februar 2021

Updated: 2/15/2021 9:02:06 AM

Accepted: 15/02/2021

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geological Survey of Norway
1
Superseded
Accepted
05/07/2017
Geological Survey of Norway
februar 2020
Superseded
Accepted
11/03/2020

No suggested documents