Bunnsedimenter (kornstørrelse), regionalt

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet bunnsedimenter (kornstørrelse), regionalt. Dataene viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnsedimentenes øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen).

Updated: 08.04.2022
Date accepted: 19/11/2019
Date superseded: 08/04/2022
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 2
Version name: november 2019