Bunnsedimenter (kornstørrelse), oversikt

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet bunnsedimenter (kornstørrelse), oversikt - M 1:750.000. Dataene viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnsedimentenes øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen).

Updated: 19.11.2019
Date accepted: 19/10/2016
Date superseded: 19/11/2019
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 1
Version name: Oktober 2016