BerggrunnN50

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Berggrunn N50. Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate.

Updated: 10.03.2022
Date accepted: 14/09/2020
Date superseded: 10/03/2022
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 1
Version name: juni 2020