Berggrunn N50

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Berggrunn N50. Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate. Datasettet består av polygoner/flater og grenser.

Updated: 18.03.2022
Date accepted: 19/10/2016
Date retired: 18/03/2022
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 2
Version name: Oktober 2016