Berggrunn N50

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Berggrunn N50. Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate. Datasettet består av polygoner/flater og grenser.

Updated: 19.10.2016
Date retired: 19/10/2016
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 1
Version name: Januar 2015