Ankringsforhold

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Ankringsforhold. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde.

Updated: 15.11.2022
Date accepted: 19/11/2019
Date superseded: 15/11/2022
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 3
Version name: oktober 2019