Ankringsforhold

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Ankringsforhold. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde.

Updated: 19.11.2019
Date accepted: 30/08/2017
Date superseded: 19/11/2019
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 2