BerggrunnN50

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Berggrunn N50. Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: juni 2020

Updated: 9/14/2020 9:48:25 AM

Accepted: 14/09/2020

No historical documents

No suggested documents