Berggrunn N50

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Berggrunn N50. Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate. Datasettet består av polygoner/flater og grenser.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: Oktober 2016

Updated: 10/19/2016 8:25:38 AM

Accepted: 19/10/2016

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geological Survey of Norway
Januar 2015
Retired
Draft

No suggested documents