Villreinområder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Villreinområder, som er et datasett som inneholder administrativ informasjon knyttet til villreinområdenes geografiske utstrekning, tellende areal, valdgrenser og villreinregioner.

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 7/14/2020 3:27:02 PM Date accepted: 01/01/2015
Date superseded: 14/07/2020