Reindrift - Restriksjonsområde

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindrift - Restriksjonsområde, som avgrenser områder innenfor det samiske reinbeiteområdet hvor retten til å drive reindrift er begrenset på grunn av særlige rettsforhold.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


forside

Status: Valid

Version number : 3

Version name: 05.01.2023

Updated: 1/9/2023 8:42:15 AM

Accepted: 09/01/2023

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
18/05/2017
Norwegian Agriculture Agency
01.07.2016
Superseded
Accepted
16/09/2016

No suggested documents