Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite

dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite. Datasettet høstvinterbeite beskriver beiteområder for rein i deler av høstsesongen

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


forside pdf

Status: Valid

Version number : 4

Version name: 20190801

Updated: 9/9/2019 9:44:59 AM

Accepted: 09/09/2019

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
18/05/2017
Norwegian Agriculture Agency
Superseded
Accepted
01/05/2015
Norwegian Agriculture Agency
14.11.2016
Superseded
Accepted
16/11/2016

No suggested documents