Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindrift - årsbeite - Høstbeite. Datasettet beskriver beiteområder for rein i høstsesongen.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


forside pdf

Status: Valid

Version number : 4

Version name: 20190801

Updated: 9/9/2019 9:43:29 AM

Accepted: 09/09/2019

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Agriculture Agency
14.11.2016
Superseded
Accepted
16/11/2016
Norwegian Agriculture Agency
Superseded
Accepted
01/05/2015
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
15/03/2017

No suggested documents