Nødhavner

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Nødhavner. Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk.

Status: Superseded

Submitter: The Norwegian Coastal Administration

Owner: The Norwegian Coastal Administration

Version number 2

Version name: 20151117

Updated: 12/21/2020 9:17:13 AM Date accepted: 02/12/2015
Date superseded: 21/12/2020