Nødhavner

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Nødhavner. Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk.

Status: Retired

Submitter: The Norwegian Coastal Administration

Owner: The Norwegian Coastal Administration

Version number 1

Version name: 09.04.2014

Updated: 12/2/2015 10:34:29 AM Date accepted: 02/12/2015
Date retired: 02/12/2015
Date draft: 02/12/2015