Farled

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Farled. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen.

Status: Retired

Submitter: The Norwegian Coastal Administration

Owner: The Norwegian Coastal Administration

Version number 1

Updated: 12/2/2015 10:35:15 AM Date accepted: 02/12/2015
Date retired: 02/12/2015
Date draft: 01/12/2015