Farled

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Farled. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen.

Innsender: Kystverket

Eier: Kystverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: 20151117

Oppdatert: 02.12.2015 10:35:15

Godkjent: 02.12.2015

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Kystverket
Utgått
Utkast
02.12.2015

Ingen foreslåtte dokumenter