Farled

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Farled. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen.

Submitter: The Norwegian Coastal Administration

Owner: The Norwegian Coastal Administration


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 20151117

Updated: 12/2/2015 10:35:15 AM

Accepted: 02/12/2015

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
The Norwegian Coastal Administration
Retired
Draft
02/12/2015

No suggested documents