Tur- og friluftsruter

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Tur- og friluftsruter, som er et landsdekkende datasett som viser tur- og friluftsruter i Norge.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Valid

Version number : 3

Version name: 03.10.2016

Updated: 10/11/2016 1:57:17 PM

Accepted: 05/10/2016

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
10.02.2016
Retired
Draft

No suggested documents