Tettsteder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Tettsteder. Datasettet Norges tettsteder består av hussamlinger der det er registrert bosatt minst 200 personer og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter.

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 2

Version name: 2017

Updated: 9/13/2018 1:11:48 PM Date accepted: 26/10/2017
Date superseded: 13/09/2018
Date retired: 13/09/2018