Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: Versjon 01.12.2016

Updated: 5/10/2017 10:13:42 AM

Accepted: 20/02/2017

Draft 10/05/2017

No historical documents

No suggested documents