Matrikkelen - Norges offisielle eiendomsregister

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 20190429

Updated: 4/30/2019 8:10:48 AM

Accepted: 30/04/2019

No historical documents

No suggested documents