Markagrensen

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Markagrensen, som avgrenser område for virkeområdet til lov 6.juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: Versjon 01.02.2017

Updated: 2/2/2017 3:15:05 PM

Accepted: 02/02/2017

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
15.09.2016
Superseded
Accepted
15/09/2016

No suggested documents