Elveg

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Elveg. Innhold: Senterlinje for alle kjørbare veger lenger enn 50 meter, koblet med gatekoder, gatenavn og vegfagdata.

Updated: 14.06.2016
Date draft: 14/06/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1