Elveg

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Elveg. Innhold: vegnett (kjørbare veger lengre enn 50 meter), gang- og sykkelvegnett, adressepunkt, gatenavn, fartsgrenser, trafikkreguleringer og vegrestriksjoner.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 3

Utgave: 01.06.2016

Oppdatert: 14.06.2016 08:49:37

Godkjent: 10.06.2016

Ingen historiske dokumenter

Tittel
Eier
Utgave
Status
Kartverket
Utkast