Dybdekurver

Generaliserte dybdekurver for norske kyst- og havområder. Dybdekurvene er generert fra sammenstilte grid med oppløsning 300m, 600m og 1000m, basert på data fra Kartverket sjødivisjonen, fiskeridatabasen, IBCAO og GEBCO.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 1

Oppdatert: 09.12.2015 13:00:27

Godkjent: 09.12.2015

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter