DTM 10

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet "DTM 10" som er en digital terrengmodell med høyder i et rutenett på 10 x 10 meter.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 4

Utgave: 08022018

Oppdatert: 08.02.2018 12:38:10

Godkjent: 08.02.2018

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Kartverket
18.10.2016
Erstattet
Godkjent
23.11.2017
Kartverket
18.10.2016
Erstattet
Godkjent
19.10.2016
Kartverket
05022018
Erstattet
Godkjent
05.02.2018

Ingen foreslåtte dokumenter