Brannalarmsentraler

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av datasettet Brannalarmsentraler. Datasettet viser lokalisering av brannalarmsentralene ("110-sentralene") i Norge og deres distrikter.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: 14022018

Oppdatert: 14.02.2018 12:31:54

Godkjent: 14.02.2018

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
24112017
Erstattet
Godkjent
24.11.2017

Ingen foreslåtte dokumenter