Korallrev

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Korallrev, som er et datasett som Sårbare naturtyper. Ulike typer koraller, svamper, sjøfjær og som er nøkkelartene i de sju naturtypene som er avdekket på havbunnen i områder som er kartlagt av bunnkartleggingsprogrammet MAREANO.

Innsender: Havforskningsinstituttet

Eier: Havforskningsinstituttet


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 17.04.2015 14:27:57

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter