Korallrev

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Korallrev, som er et datasett som Sårbare naturtyper. Ulike typer koraller, svamper, sjøfjær og som er nøkkelartene i de sju naturtypene som er avdekket på havbunnen i områder som er kartlagt av bunnkartleggingsprogrammet MAREANO.

Submitter: Institute of Marine Research

Owner: Institute of Marine Research


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name:

Updated: 4/17/2015 2:27:57 PM

No historical documents

No suggested documents