FKB-Tekst5000

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Tekst5000, som er et datasett som er tilleggsdata til FKB som er nødvendige for å formidle en god presentasjon uten at deopprinnelige datasettene blir berørt. FKB-Tekst5000 er laget for presentasjon i målestokk 1:5000 (Økonomiske kart).

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 04.08.2017 12:59:14

Godkjent: 01.11.2014

Utkast 04.08.2017

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter