FKB-LedningVa

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-LedningVa, som er et datasett som inneholder ledningsnettet som er synlig på terrengoverflaten (kum, sluk og hydrant) og ikke det fullstendige ledningsnettet

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 04.08.2017 13:04:45

Godkjent: 17.04.2015

Utkast 04.08.2017

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter