FKB-Ledning

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Ledning, som er et datasett som inneholder ledningsnettet som er synlig på terrengoverflaten

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 04.08.2017 13:05:07

Godkjent: 01.11.2014

Utkast 04.08.2017

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter