FKB-Arealbruk

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Arealbruk, som er et datasett som beskriver arealbruk uavhengig av markens produksjonsevne

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 04.08.2017 12:17:41

Godkjent: 01.11.2014

Utkast 04.08.2017

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter