Støysoner for forsvarets skyte- og øvingsfelt

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet "Støysoner for forsvarets skyte- og øvingsfelt". Støysonene er ment som et hjelpemiddel i forbindelse med kommunens plan- og byggesaksarbeid.

Submitter: The Norwegian Defence Estates Agency

Owner: The Norwegian Defence Estates Agency


forside pdf

Status: Valid

Version number : 4

Version name: 01.12.2020

Updated: 12/10/2020 8:18:30 PM

Accepted: 10/12/2020

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
The Norwegian Armed Forces
Superseded
Draft
The Norwegian Defence Estates Agency
20180125
Superseded
Accepted
07/06/2018
The Norwegian Defence Estates Agency
20170530
Superseded
Accepted
01/06/2017

No suggested documents