Forsvarets skyte- og øvingsfelt land

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet forsvarets skyte- og øvingsfelt. Geodatasettet inneholder den flatemessige utbredelsen av militære skyte- og øvingsfelt avgrenset av Forsvarets eide/leide grunn, og Forsvarets ervervede rettigheter til bruk av arealet til skyte- og øvingsaktivitet, herunder også klausulerte fareområder (sikkerhetssoner).

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: The Norwegian Defence Estates Agency


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 20190925

Updated: 11/13/2019 12:51:59 PM

Accepted: 25/09/2019

Draft 01/11/2019

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
The Norwegian Armed Forces
Superseded
Accepted
07/01/2016

No suggested documents