Gyteområder

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Gyteområder. Datasettet viser områder hvor det blir fanget gytefisk, hvilken art og gyteperiode.

Updated: 22.03.2019
Date accepted: 22/03/2019
Date superseded: 22/03/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate of Fisheries
Version number 1
Version name: 20190322