Eksplosivanlegg

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Eksplosivanlegg som er et datasett som viser anlegg med farlig stoff, dvs. brannfarlig og giftig gass, stoff og væske

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection

Version number 3

Version name: 26.04.2017

Updated: 2/6/2019 2:34:04 PM Date accepted: 02/05/2017
Date superseded: 06/02/2019
Date draft: 02/05/2017