Eksplosivanlegg

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Eksplosivanlegg som er et datasett som viser anlegg med farlig stoff, dvs. brannfarlig og giftig gass, stoff og væske

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection

Version number 2

Version name: Versjon juli 2016

Updated: 5/2/2017 1:19:38 PM Date accepted: 06/07/2016
Date superseded: 02/05/2017
Date draft: 06/07/2016