Brannalarmsentraler

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av datasettet Brannalarmsentraler. Datasettet viser lokalisering av brannalarmsentralene ("110-sentralene") i Norge og deres distrikter.

Updated: 14.02.2018
Date accepted: 24/11/2017
Date superseded: 14/02/2018
Date draft: 24/11/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection
Version number 1
Version name: 24112017