Anlegg med farlig stoff

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Anlegg med farlig stoff som er et datasett som viser anlegg med farlig stoff, dvs. brannfarlig og giftig gass, stoff og væske.

Updated: 10.11.2016
Date retired: 10/11/2016
Date draft: 06/07/2016
Submitter: Norwegian Directorate for Civil Protection
Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection
Version number 1