Anlegg med farlig stoff

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Anlegg med farlig stoff som er et datasett som viser anlegg med farlig stoff, dvs. brannfarlig og giftig gass, stoff og væske.

Innsender: Kartverket

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 4

Utgave: 26.04.2017

Oppdatert: 02.05.2017 13:21:19

Godkjent: 02.05.2017

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Utgått
Utkast
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
06.03.2017
Erstattet
Godkjent
14.03.2017
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
01.09.2016
Erstattet
Godkjent
08.09.2016
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Versjon juli 2016
Erstattet
Godkjent
06.07.2016

Ingen foreslåtte dokumenter